Coaches & API

Coaches

Bart Saerens

Hulpcoach Heren

Hulpcoach Multimove

(Instructor B, multimove-begeleider)

Bram Conickx

Hulpcoach Kadetten/miniemen

Bram Denys

Hulpcoach Multimove

(Licenciaat LO)

Christophe Huijghe

Hulpcoach Heren

David Bogaerts

Hoofdcoach Heren

(Licenciaat LO)

Els Denys

Hoofdcoach Miniemen

Hoofdcoach Multimove

Hulpcoach Dames

(Initiator, multimove-begeleider)

Erwin Frijns

Hoofdcoach Pupillen

(initiator)

Floortje De Ridder

Hulpcoach Beeball Majors

Kris Beeckmans

Hoofdcoach Heren

Kristof De Valck

Hoofdcoach Softball Heren

Kristof Van Droogen-broeck

Hoofdcoach Kadetten

Kyran Meganck

Hulpcoach Kadetten

Luc Denys

Hoofdcoach Miniemen

Jeugdcoördinator

(initiator)

Maaike Herinckx

Hulpcoach Dames

Hulpcoach Multimove

(Initiator, multimovebegeleider)

Maya Van Droogenbroeck

Hulpcoach Beeball Majors

Nele Willems

Hulpcoach Multimove

Nicole Zapotocny

Hoofdcoach Reserve Dames

Hulpcoach Dames

Ronald Biesemans

Hulpcoach Beeball Majors

Rudy Neerinckx

Hoofdcoach 1e ploeg Dames

Rusty Huber

Coach Heren

Coach Softball Dames

Hulpcoach Kadetten

Stef Wambacq

Hulpcoach Heren

Zach Ollila

Coach 2e ploeg Heren

Hulpcoach

Softbal Heren

Lani Michiels

Hulpcoach

Multimove

API (Aanspreekpersoon Integriteit)

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder, speler,… willen we bij de club voorkomen. Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goede dialoog zonder verder stappen te moeten ondernemen!

Daarom hebben de Merchtem Cats een aanspreekpersoon integriteit aangesteld om misvattingen die je niet wenst te bespreken binnen je team te kunnen vertellen aan een neutraal persoon. Deze persoon heeft een luisterend oor om via gesprek op een objectieve manier de problemen te detecteren en op te lijsten om deze bespreekbaar te maken tussen beide partijen. Zo kan er tot een oplossing gekomen worden.

Deze vertrouwenspersoon gaat absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met toestemming van de persoon zal hij/zij met derden (ouders, trainers, bestuurders, andere spelers,…) spreken. Deze aanspreekpersoon integriteit kan:

• advies geven om het probleem op te lossen

• helpen bij het opzetten van een bemiddelingsgesprek

• helpen bij het indienen van een klacht en informeren over de afhandeling van de klacht

• verwijzen naar externe hulpverleners

• het clubbestuur informeren

of gewoon een luisterend oor aanbieden.

Steun de Merchtem Cats door

te gebruiken voor al uw online aankopen.