Coaches & API

Coaches

Bart Saerens

Hoofdcoach Heren

Coach Miniemen en Beeball

 (Instructor B, multimove-begeleider)

Bram Conickx

Coach Heren

(Bachelor LO)

Kristof Van Droogenbroeck

Hitting Coordinator

Els Denys

 Coach Kadetten/
Multimove

(Initiator, multimove-begeleider)

Bram Denys

Coach Beeball

(Licenciaat LO)

Maaike Herinckx

Hulpcoach Dames

(Initiator, multimovebegeleider)

Erwin Frijns

Coach Miniemen

(initiator)

Bertus Vanderstappen

Coach miniemen


Bjorn Vanmassenhoven

Hulpcoach miniemen


Rudy Neerinckx

Hoofdcoach 1e ploeg Dames

Nick Vandevoorde

Hulpcoach Dames

Niels Fryns

Hulpcoach multimove en Beeball

Jentel Fiesack

Coach Dames D3

Ronald Biesemans

Coach Beeball

Pieter-Jan De Boeck

Coach miniemen

API (Aanspreekpersoon Integriteit)

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder, speler,… willen we bij de club voorkomen. Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goede dialoog zonder verder stappen te moeten ondernemen!

Daarom hebben de Merchtem Cats een aanspreekpersoon integriteit aangesteld om misvattingen die je niet wenst te bespreken binnen je team te kunnen vertellen aan een neutraal persoon. Deze persoon heeft een luisterend oor om via gesprek op een objectieve manier de problemen te detecteren en op te lijsten om deze bespreekbaar te maken tussen beide partijen. Zo kan er tot een oplossing gekomen worden.

Deze vertrouwenspersoon gaat absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met toestemming van de persoon zal hij/zij met derden (ouders, trainers, bestuurders, andere spelers,…) spreken. Deze aanspreekpersoon integriteit kan:

• advies geven om het probleem op te lossen 

• helpen bij het opzetten van een bemiddelingsgesprek

• helpen bij het indienen van een klacht en informeren over de afhandeling van de klacht

• verwijzen naar externe hulpverleners

• het clubbestuur informeren

of gewoon een luisterend oor aanbieden.

Steun de Merchtem Cats door

te gebruiken voor al uw online aankopen.