Coaches & API

Coaches

Aster Van Nieuwenhoven

Hulpcoach Multimove

(initiator)

Bart Saerens

Hulpcoach 1e ploeg Heren

Hulpcoach Multimove

(Instructor B, multimovebegeleider)

Ben Verhaevert

Hulpcoach Dames

Bram Conickx

Hulpcoach Miniemen

Bram Denys

Hulpcoach Multimove

(Licenciaat LO)

Christophe Huijghe

Hulpcoach Junioren

David Bogaerts

Hoofdcoach 1e ploeg Heren

(Licenciaat LO)

Els Denys

Hoofdcoach Multimove

Hulpcoach 1e ploeg Dames

(Initiator, multimovebegeleider)

Erwin Frijns

Hoofdcoach Pupillen

(initiator)

Floortje De Ridder

Hulpcoach Pupillen

Kris Beeckmans

Hoofdcoach Kadetten

Kristof De Valck

Hoofdcoach Recreanten

Kristof Van Droogenbroeck

Hoofdcoach Miniemen

Luc Denys

Hoofdcoach Miniemen

(initiator)

Maaike Herinckx

Hulpcoach 1e ploeg Dames

Hulpcoch Multimove

(Initiator, multimovebegeleider)

Maarten Moons

Hulpcoach Kadetten

Nico Sierens

Hoofdcoach 1e ploeg Heren

Nicole Zapotocny

Hoofdcoach reserve Dames

Ronald Biesemans

Hulpcoach Pupillen

Rudy Neerinckx

Hoofdcoach 1e ploeg Dames

Rusty Huber

Hoofdcoach Recreanten

Hoofdcoach Junioren

Hulpcoach Kadetten

Stef Wambacq

Hulpcoach Junioren

Stefaan Vandersmissen

Hulpcoach Recreanten

Zach Ollila

Hulpcoach Junioren

API (Aanspreekpersoon Integriteit)

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder, speler,… willen we bij de club voorkomen. Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goede dialoog zonder verder stappen te moeten ondernemen!

Daarom hebben de Merchtem Cats een aanspreekpersoon integriteit aangesteld om misvattingen die je niet wenst te bespreken binnen je team te kunnen vertellen aan een neutraal persoon. Deze persoon heeft een luisterend oor om via gesprek op een objectieve manier de problemen te detecteren en op te lijsten om deze bespreekbaar te maken tussen beide partijen. Zo kan er tot een oplossing gekomen worden.

Deze vertrouwenspersoon gaat absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met toestemming van de persoon zal hij/zij met derden (ouders, trainers, bestuurders, andere spelers,…) spreken. Deze aanspreekpersoon integriteit kan:

• advies geven om het probleem op te lossen

• helpen bij het opzetten van een bemiddelingsgesprek

• helpen bij het indienen van een klacht en informeren over de afhandeling van de klacht

• verwijzen naar externe hulpverleners

• het clubbestuur informeren

of gewoon een luisterend oor aanbieden.