Coaches & API

Coaches

Aster Van Nieuwen-hoven

Hulpcoach Multimove

Hulpcoach

beeball

(initiator)

Bart Saerens

Hulpcoach 1e ploeg Heren

Hulpcoach Multimove

(Instructor B, multimove-begeleider)

Bram Conickx

Hulpcoach Miniemen

Bram Denys

Hulpcoach Multimove

(Licenciaat LO)

David Bogaerts

Hoofdcoach 1e ploeg Heren

jeugdsport-coördinator

(Licenciaat LO)

Els Denys

Hoofdcoach Multimove

Hulpcoach 1e ploeg Dames

(Initiator, multimove-begeleider)

Erwin Frijns

Hoofdcoach Pupillen

(initiator)

Floortje De Ridder

Hulpcoach Pupillen

Kris Beeckmans

Hoofdcoach Kadetten

Kristof De Valck

Hoofdcoach Recreanten

Kristof Van Droogen-broeck

Hoofdcoach Miniemen

Luc Denys

Hoofdcoach Miniemen

(initiator)

Maaike Herinckx

Hulpcoach 1e ploeg Dames

Hulpcoch Multimove

(Initiator, multimovebegeleider)

Maarten Moons

Hulpcoach Kadetten

Nico Sierens

Hoofdcoach 1e ploeg Heren

Nicole Zapotocny

Hoofdcoach reserve Dames

Ronald Biesemans

Hulpcoach Pupillen

Rudy Neerinckx

Hoofdcoach 1e ploeg Dames

Rusty Huber

Hulpcoach Kadetten

Stef Wambacq

Hulpcoach Junioren

Zach Ollila

Hulpcoach Junioren

Hulpcoach

recreanten

Lani Michiels

Hulpcoach

multimove

API (Aanspreekpersoon Integriteit)

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder, speler,… willen we bij de club voorkomen. Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goede dialoog zonder verder stappen te moeten ondernemen!

Daarom hebben de Merchtem Cats een aanspreekpersoon integriteit aangesteld om misvattingen die je niet wenst te bespreken binnen je team te kunnen vertellen aan een neutraal persoon. Deze persoon heeft een luisterend oor om via gesprek op een objectieve manier de problemen te detecteren en op te lijsten om deze bespreekbaar te maken tussen beide partijen. Zo kan er tot een oplossing gekomen worden.

Deze vertrouwenspersoon gaat absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met toestemming van de persoon zal hij/zij met derden (ouders, trainers, bestuurders, andere spelers,…) spreken. Deze aanspreekpersoon integriteit kan:

• advies geven om het probleem op te lossen

• helpen bij het opzetten van een bemiddelingsgesprek

• helpen bij het indienen van een klacht en informeren over de afhandeling van de klacht

• verwijzen naar externe hulpverleners

• het clubbestuur informeren

of gewoon een luisterend oor aanbieden.